Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Szansa”

O nas

Logo stowarzyszenia

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „SZANSA” przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 działa od 22 lutego2007 roku.

Celem działania Stowarzyszenia „SZANSA” jest niesienie wsparcia i pomocy

osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

W ramach Stowarzyszenia organizujemy między innymi:

 Kurs języka migowego lub fonogestów dla rodziców,

 Konsultacje dla rodziców,

 Jednodniowe wycieczki członków Stowarzyszenia,

 Imprezy integracyjne.

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele ZSS nr 42 w Zabrzu oraz wszystkie osoby, którym los osób niepełnosprawnych nie jest obojętny.