Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Szansa”